x

De sorte Huse

I Agger kan man finde de smukke gamle træhuse, der var arbejdsplads for Vandbygningsvæsenet.

Vandbygningsvæsenet stod for kystsikringsarbejdet omkring Agger. De havde forskellige værksteder i De Sorte Huse, og ad jernbaner blev materialerne ført ud til høfderne. I husene er bl.a. indrettet en lille udstilling.

Kystsikring ved Agger

Havet har gennem tiderne gjort store indhug i Vestkysten og for lidt mere end 100 år siden gik man i gang med at sikre kysten mod denne nedbrydning. Sidst i 1800-tallet forsøgte man sig med høfdebyggeri, men de var alt for svage og blev hurtigt skyllet væk under stormfloder. I årene 1900-1908 blev der anlagt 29 mere solide høfder vinkelret på kysten ved Agger. Høfderne har til formål at bryde strømmen og begrænse havets nedbrydning af kysten. De har en længde på 220-385 m, dog er den ekstra kraftige dækmole ved Thyborøn Kanal 800 m lang.

Vandbygningsvæsenet

Selve kystsikringsbyggeriet var et omfattende arbejde, der af og til blev ødelagt under naturens rasen, og man måtte begynde forfra. Vandbygningsvæsenet havde ansvaret for både havne og kystsikring, og arbejdet foregik med udgangspunkt i klynger af træbygninger, der blev opført i Thyborøn og Agger. Her var der værksteder og remise til togene, og her støbte man elementer til kystsikringen

 

De Sorte Huse

I Agger ligger nogle af disse træ huse fortsat som de karakteristiske "Sorte Huse", der i dag bl.a. rummer en udstilling om Aggers historie og kystsikringen. Husene i Agger var oprindeligt rødmalede, men er siden blevet malet sorte. Langs med kysten og ud på høfderne blev der anlagt en smal skinnevej, ad hvilken Vandbygningsvæsenets tog kørte materiale ud til byggeriet. Ved høfderne arbejdede man med kraner for at løfte elementerne på plads.

Ved de store byggearbejder beskæftigede man dels lokale folk, der havde godt brug for at supplere indtægten fra fiskeriet, dels de såkaldte vesterhavsbørster, der rejste rundt og arbejdede der, hvor der var kystsikring i gang. Selv børn var beskæftiget ved de første høfdebyggerier. De havde til opgave at slå søm i de pæle, der skulle nedrammes i havbunden. Sømmene skulle sidde så tæt, at de forhindrede angreb af pæleorm, og nogle børn klarede at slå 10.000 søm i om dagen.

Kystsikringsarbejdet fortsætter

De mange bestræbelser har efterhånden båret frugt, men kystsikring og vedligeholdelse af anlæggene er fortsat en vigtig opgave. Heriblandt den strandfodring, man foretager på udsatte steder som f.eks. sydspidsen af Agger Tange, hvor man påfører sand for at holde havets nedbrydning stangen.